Osobnost tvého dítěte

🔥 JAKOU MÁ TVÉ DÍTĚ POVAHU ?

🔥 V ČEM JE JEHO ŽIVOTNÍ SÍLA A VÝZVA?

🔥 JAK PŘISTOUPIT K JEHO VÝCHOVĚ?

Nech si zpracovat rozbor jeho osobnosti!

To mě zajímá

Co ode mě získáš?

kompletní rozbor osobnosti tvého dítěte


jeho hlavní síly


jeho talenty a dary


rada pro rodiče

Zjisti, v čem je tvůj poklad jedinečný!

astrologicke symboly

Rozbor osobnosti pomocí horoskopu

Jaký je finální výstup?

1) Prezentace, v které vystihnu jeho charakterové vlastnosti, síly, výzvy a důležité životní oblasti.


2) Hlasová nahrávka, kde ti všechno ještě více vysvětlím, řeknu podrobněji a jasněji. 


3) Možnost se mě na cokoliv doptat a probrat to se mnou. 


Všechno je přehledně zpracované a graficky upravené.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.